TRISOPLAST®

Ett innovativt tätskiktsmaterial med extremt låg permeabilitet och unika plastiska egenskaper. Materialet består av en blandning av naturfuktig sand, bentonit och en polymer. Trisoplast är tätare, tål ojämna sättningar bättre och påverkas mindre av lakvatten än andra mineralbaserade tätskikt. Trisoplast uppfyller med god marginal svenska och europeiska krav för tätskikt vid deponier m.m.

Unika tätande egenskaper
Lagertjockleken vid konstruktion av tätskikt kan minskas väsentligt tack vare Trisoplasts mycket goda tätande egenskaper. Minskad lagertjocklek medför i sin tur ytterligare vinst t.ex. i form av ökad volym för deponering. Trisoplast är motståndskraftigt mot syror och baser, råolja, fenol, diesel, lakvatten och havsvatten.

Trisoplast blandas i en mobil blandningsanläggning. Blandningen fördelas sedan jämnt över ytan som skall täckas varpå den kompakteras med vält eller vibratorplatta. Trisoplast har god tätning mot betong och metall och kan därför med fördel användas till tätning runt exempelvis pelare, betongfundament och andra byggnadselement.

Efter utförd installation kontrolleras tätskiktets tjocklek och kompakteringsgrad med en s.k. Troxler. Det är en apparat som sänder ut en radioaktiv puls genom tätskiktet

Användningsområden
Trisoplast har med stor framgång använts vid följande typer av projekt:

  • Bottentätning vid anläggning av nya deponier
  • Topptätning av avslutning av befintliga deponier
  • Industriella liners (främst cisternanläggningar)
  • Marksanerings projekt
  • Dammkonstruktioner

Forskning och utveckling
Omfattande studier av Trisoplasts egenskaper har utförts vid oberoende laboratorier i Nederländerna och Tyskland. Dessa undersökningar, som dokumenterats i ett stort antal rapporter, har verifierat Trisoplasts mycket goda egenskaper som tätskiktsmaterial. Trisoplast har myndigheternas godkännande som tätskiktsmaterial i bl.a. Nederländerna och Tyskland. I Nederländerna har Trisoplast uppnått en dominerande position av såväl botten- som topptätningar för deponier.

 

REFERENSER

Vi har hjälpt många beställare, konsulter och huvudentreprenörer, med stora och små projekt under många år.

Läs mer »

 

INFOBLAD

Trisoplast (PDF)

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.