Tätskärmar

För skydd av mark och grundvatten och som grundvattenbarriär
BAT Cofra AB har specialistkunnande och stor erfarenhet från utförande av vertikala tätskärmar.

De främsta användningsområden för tätskärmar är:

  • Grundvattenbarriär i samband med skärningar under grundvattenytan
  • Tätkärna i vallar
  • Erosions och översvämningsskydd
  • Tät inkapsling av förorenade markområden m.m.

BAT Cofra AB utför följande typer av tätskärmar:

Geolock®
En förtillverkad tätskärmspanel av HDPE-plast.

Geoflex®
En förtillverkad tätskärmsspont av PVC-plast.

Grävd slitsmur
Utförs med hjälp av en bentonit-/cementsuspension som härdar till en tät slitsmur.

 

REFERENSER

Vi har hjälpt många beställare, konsulter och huvudentreprenörer, med stora och små projekt under många år.

Läs mer »

 

Videos

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.