HDPE Geomembran

skydd av mark och grundvatten med produkter av högsta kvalitet

HDPE geomembran är ett flexibelt tätmembran av högsta kvalitet. Miljontals kvadratmeter av HDPE geomembran används årligen i ett stort antal projekt runtom hela världen.

Materialegenskaper

HDPE geomembran
-har hög draghållfasthet, riv- och punkteringsmotstånd.
-är godkänd som tätmembran i nästan alla applikationer för miljöskydd vare sig membranet är övertäckt med jord eller om det är exponerat mot UV-strålning.
-uppfyller också med god marginal de krav som ställs av ledande certifieringsinstitut såsom NSF, BAM, KIWA.
-är beständigt mot ett stort spektrum av kemikalier, innefattande oljor och kolväten, syror alkaliska ämnen.

Kvalitetskontroll

HDPE geomembran tillverkas under sträng kvalitetskontroll. Tillverkaren är certifierad enligt DIN EN ISO 9002:1994. Materialet kontrolleras kontinuerligt med avseende på densitet, smältindex, tjocklek, elasticitetsegenskaper, innehåll av kolpulver (”carbon black”) och hållfasthetsegenskaper.

Installation

Sammanfogningen av HDPE geomembran görs med en väl utprovad svetsteknik som ger en helt tät fog. Tätheten hos de dubbla fogarna kan kontrolleras direkt efter utförandet genom att fogen utsätts för ett inre övertryck. Håller fogen trycket vet man med säkerhet att fogen är garanterat tät.

Dubbel svetsfog med kanal för täthetsprovning

 

REFERENSER

Vi har hjälpt många beställare, konsulter och huvudentreprenörer, med stora och små projekt under många år.

Läs mer »

 

INFOBLAD

geomembran (PDF)

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.