Entreprenörer och ingenjörer inom mark och grundvatten.

BAT Cofra AB är ett specialistföretag inom mark & grundvatten.
Vår verksamhet omfattar:

  • Vertikaldränering för djupstabilisering av lösa markområden
  • Vertikala tätskärmar för skydd av mark och grundvatten
  • Tätskikt HDPE geomembran för skydd av mark och grundvatten

 

Entreprenörer och ingenjörer

BAT Cofra AB har lång erfarenhet och stort samlat kunnande inom mark & grundvatten. Med hjälp av denna ”know-how” har vi möjlighet att tillsammans med beställaren finna innovativa och kostnadseffektiva lösningar på olika problemställningar.

BAT Cofra AB kan dessutom tillhandahålla specialistkompetens för t.ex. geotekniska och miljögeotekniska utredningar, mätningar och provtagningar.

 

Videos

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.