GEOLOCK®

Tätskärm av HDPE
-unik och säker teknik för utförande av flexibla tätskärmar i jord

Geolock representerar en unik och säker teknik för utförande av flexibla tätskärmar i jord. Geolock består av paneler av HDPE som sammanfogas med ett längsgående, vattentätt lås. Panelbredden varierar vanligen inom intervallet 2 till 2,5 m. Tätningen i låset åstadkoms med hjälp av ett speciellt tätningsband, som expanderar i kontakt med vatten.

Installation
Geolock har med stor framgång använts i flertal projekt runtom i världen. Installationer har utförts till 30 m djup under markytan. Beroende på undergrundens beskaffenhet har varierande installationstekniker utvecklats.

I lösa jordlager kan Geolock  installeras direkt med hjälp av en speciell medbringare. I hårdare och grövre jordar installeras Geolock vanligen i en slits, fylld med bentonit-/cementsuspension, som upptagits till fullt installationsdjup.

Utförda Geolock-projekt i Sverige
Se referenslista för kortfattade beskrivningar av utförda Geolock-projekt i Sverige.

 

REFERENSER

Vi har hjälpt många beställare, konsulter och huvudentreprenörer, med stora och små projekt under många år.

Läs mer »

 

INFOBLAD

geolock (PDF)

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.