GRÄVD SLITSMUR

Grävd slitsmur är ett alternativ för utförande av tätskärmar, speciellt vid svåra jordförhållanden, dvs. vid förekomst av hinder i jordlagren i form av block, stenar m m.

Installation
I installationslinjen för tätskärmen schaktas en slits med bredden cirka 0,7 – 1 m till avsett djup. Under schaktningen hålls slitsen hela tiden fylld med cement/ bentonitsuspensionen för att schaktväggarna skall förbli stabila. Cement/ bentonitsuspensionen tillförs kontinuerligt genom pumpning.

Något eller några dygn efter utförandet börjar cement/ bentonitsuspensionen att härda till en slitsmur. Hållfastheten hos den härdade slitsmuren kan varieras genom olika blandningsförhållanden mellan cement/bentonit och filler-materialet (vanligen kalkmjöl). Tillverkningen av cement/ bentonitsuspensionen utförs i en automatiserad blandningsanläggning. Den grävda slitsmuren kan utföras till ett maximalt djup av cirka 15 m

Utförda slitsmurs-projekt i Sverige
Se referenslista för kortfattade beskrivningar av utförda slitsmurs-projekt i Sverige.

 

REFERENSER

Vi har hjälpt många beställare, konsulter och huvudentreprenörer, med stora och små projekt under många år.

Läs mer »

 

INFOBLAD

slitsmur (PDF)

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.