Vertikaldränering E18 Knapstad

Beställare: NCC
Produkt: Mebradrain MD88
Kvantitet: 1 000 meter
Konstruktion: Grundförstärkning av vägbank i ravin
Projektstart: April 2014

Vertikaldränering E6 Nordlänk, Uddevalla

Beställare: NCC
Produkt: Mebradrain MD88
Kvantitet: 2 500 meter
Konstruktion: Portryckssänkning vid vägbank
Projektstart: April 2014

Vertikaldränering Skäret, Hamburgsund

Beställare: Grimsrud Entreprenad AB
Produkt: Mebradrain MD88
Kvantitet: 140 000 meter
Konstruktion: Grundförstärkning av kvartersmark för planerad villabebyggelse, maxdjup 26 m
Projektstart: September 2014

Vertikaldränering Oslo Fjord Convention Center

Beställare: IEC-Construction AS
Produkt: Mebradrain MD88
Kvantitet: 7 000 meter
Konstruktion: Grundförstärkning av kvartersmark för planerad konferensbyggnad, maxdjup 27 m
Projektstart: Oktober 2014

Vertikaldränering Kadettangen, Sandvika

Beställare: Topaas og Haug AS
Produkt: Mebradrain MD88
Kvantitet: 240 000 meter
Konstruktion: Grundförstärkning från pråm för uppfyllnad av sprängsten på havsbotten, maxdjup 30 m under bottennivån, vattendjup 5-12 m, totalt max installationsdjup från pråmens däcknivå  47 m
Projektstart: November 2014

Vertikaldränering E22 Rinkabyholm, Kalmar

Beställare: NCC
Produkt: Mebradrain MD88
Kvantitet: 45 000 meter
Konstruktion: Grundförstärkning av vägbank
Projektstart: November 2015

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.