Tätskärm / Plastspont Geoflex Nora Strand Danderyd

Beställare: NCC
Produkt: Geoflex
Kvantitet: 2 000 kvadratmeter
Konstruktion: Översvämmningskydd vid Edsviken
Projektstart: April 2010

Geoflex installeras som vattentät plastspont mot Edsvikens strand.

 

 

Tätskärm Geolock Väg 41 Veddige

Beställare: PEAB
Produkt: Geolock / grävd slitsmur
Kvantitet: 5 800 kvadratmeter
Konstruktion: Grundvattenbarriär vid vägundergång.
Projektstart: september  2009

 

Tätskärm Mussjön Umeå

Beställare: PEAB / Botniabanan AB
Produkt: Geoflex
Kvantitet: 2 000 kvadratmeter
Konstruktion: Vattenbarriär mot Mussjön
Projektstart: Juli 2008

Geoflex installeras vid skärning av järnvägsbank förbi Mussjön. Tätskärmen av Geoflex är kostnadseffektivt alternativt till betongtråg.

 

Tätskärm Geoflex Storavan Umeå

Beställare: Svevia / Botniabanan AB
Produkt: Geoflex
Kvantitet: 3 000 kvadratmeter
Konstruktion: Fågelsjödammar i Natura 2000 område
Projektstart: Juli 2008

Geoflex installeras som tätkärna i vall vid skapande av våtmarker i ett Natura 2000 projekt.

 

Tätskärm Geolock Korsnäs Pappersbruk Gävle

Beställare: Korsnäs AB
Produkt: Geolock installerad i schaktad slits av cement/bentonitslurry
Kvantitet: 8 000 kvadratmeter
Konstruktion: Tätskärm runt Deponi
Projektstart: April 2008

Tätskärm Geolock installeras mot Korsnäs deponi längs Sikviken (Östersjön). Syftet är att förhindra föroreningarna att laka ut i Östersjön.

Geolock installerades genom fyllning/ morän/ rösberg och avslutades mot tätt sprickfritt berg. Största installationsdjup 11 m.

 

Tätskärm Slitsmur Sallerupsvägen Malmö

Beställare: NCC
Produkt: Grävd slitsmur
Kvantitet: 800 kvadratmeter
Konstruktion: Grundvattenbarriär vid gc-port
Projektstart: Februari  2008

 

Tätskärm Geoflex Kv. Laxen Umeå

Beställare: REKAB Entreprenad AB
Produkt: Geoflex
Kvantitet: 500 kvadratmeter
Konstruktion: Grundvattenbarriär mot parkeringsgarage
Projektstart: Februari 2008

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.